מחרוזן האוכפים

Micrelaps czernovi

מחרוזן האוכפים Micrelaps czernovi

מין אשר נחשב בעבר כמופע של מחרוזן דו-גוני. הוא הוכרז כמין חדש בשנת 2006. ההבדל החיצוני העיקרי בינו לבין המחרוזן הדו-גוני הוא צורת הפסים השחורים. למחרוזן הדו-גוני טבעות שחורות וצהובות מושלמות מסביב לכל הגוף. למין חדש זה, לעמות זאת, פסים שחורים המסתיימים בצידי הגוף כעין אוכפים. הבדל זה מונצח בשמו – מחרוזן האוכפים. שמו של המחרוזן הדו-גוני שונה למחרוזן הטבעות.