מחרוזן הטבעות (דו-גוני)

Micrelaps muelleri

מחרוזן הטבעות (דו-גוני Micrelaps muelleri