שרף עין-גדי (צפעון שחור)

Atractaspis engaddensis

שרף עין-גדי Atractaspis engaddensis