עכן גדול

Cerastes gasperettii

עכן גדול Cerastes gasperettii