אפעה מגוון

Echis coloratus

אפעה מגוון Echis coloratus