עין חתול אדמדם

Telescopus dhara

מזכיר בדמותו את האפעה המגוון הארסי. שני נחשים אלה הם היחידים בארץ אשר להם כתמים בהירים על רקע כהה. גם התנהגותו מזכירה לעיתים אפעה בכך שהוא משטח את ראשו, מבצע תנועות הכשה ובעיקר בכך שהוא מבצע תנועות דומות לחיכוך קשקשים של האפעה המפיקות צליל שיפה. קשקשיו של עין החתול חלקים ואינם משמיעים שום צליל. יש הרואים במראהו ובהתנהגותו של עין החתול האדמדם התחזות לאפעה מגוון.

הזכר שונה מהנקבה בכמה תכונות. דו-פרצופיות זוויגית נדירה למדי בנחשים. נקבות עין חתול אדמדם גדולות מהזכרים. הן מטפסות יותר על שיחים. ציפורים מהוות מרכיב חשוב בתפריטן (בעיקר גוזלים). זכרים, לעומת זאת, קטנים יותר, נוטים לפעילות קרקעית יותר וניזונים בעיקר מלטאות.