עין חתול חברבר

Telescopus fallax

עין חתול חברבר Telescopus fallax