נחש כיפה

Macroprotodon cucullatus

טרם זכיתי לצלם נחש זה.