תלום קשקשים מדברי

Malpolon moilensis

תלום קשקשים מדברי Malpolon moilensis