כרכן חלק

Elaphe hohenackeri

טרם זכיתי לצלם נחש זה.