כרכן קרינים

Elaphe quatuorlineata

טרם זכיתי לצלם נחש זה.