נחש חולות חרטומן

Lytorhynchus diadema

נחש חולות חרטומן Lytorhynchus diadema