מטבעון מדבר

Spalerosophis diadema

מטבעון מדבר Spalerosophis diadema