זעמן דק

Coluber rhodorhachis

זעמן דק Coluber rhodorhachis