נימון דק

Leptotyphlops macrorhynchus

נימון דק Leptotyphlops macrorhynchus